Rashladni ormani i pultovi

Rashladni jednokrilni orman - INOX

Uređaji namenjeni za opremanje profesionalnih kuhinja i objekata slične namene. Izrađuju se i montiraju u skladu sa potrebama i zahtevima kupaca. Namenjeni su za čuvanje prehrambenih proizvoda ili pića, mogućnost izrade sa staklenim vratima.

konstrukcija:
- unutrašnjost inox
- spolja inox
- izolacija poliuretan 40mm

dimenzije:
- visina 1950 mm
- širina 600 - 700 mm
- dubina 650 - 750 mm
- sve dimenzije moguće je promeniti po želji kupca

rashladni sistem:
- kompresor “Danfoss ”
- digitalni set ldu 15
- samootapajuća
- režim rada +2/+6 o

način hlađenja:
- mirno ili aktivno hlađenje u zavisnosti od želje kupca

Rashladni dvokrilni orman

Uređaji namenjeni za opremanje profesionalnih kuhinja i objekata slične namene. Izrađuju se i montiraju u skladu sa potrebama i zahtevima kupaca. Namenjeni su za čuvanje prehrambenih proizvoda ili pića, Mogućnost izrade sa staklenim vratima.

konstrukcija:
- unutrašnjost inox
- spolja inox
- izolacija poliuretan 40mm

dimenzije:
- visina 1950 mm
- širina 1250 mm i veće
- dubina 650 - 750 mm
- sve dimenzije moguće je promeniti po želji kupca

rashladni sistem:
- kompresor “Danfoss ”
- digitalni set ldu 15
- samootapajuća
- režim rada +2/+6 o

način hlađenja:
- mirno ili aktivno hlađenje u zavisnosti od želje kupca

Rashladni pult sa gastro posudama

Uređaji namenjeni za opremanje profesionalnih kuhinja i objekata slične namene. Izrađuju se i montiraju u skladu sa potrebama i zahtevima kupaca. Namenjeni su za čuvanje prehrambenih proizvoda ili pića.

konstrukcija:
- unutrašnjost inox
- spolja inox
- izolacija poliuretan 40mm

dimenzije:
- visina 850 - 950 mm
- dubina 600 - 900 mm
- dužina po želji kupca
- sve dimenzije moguće je promeniti po želji kupca

rashladni sistem:
- kompresor “Danfoss”
- digitalni set ldu 15
- samootapajuća
- režim rada +2/+6 o

način hlađenja:
- mirno ili aktivno hlađenje u zavisnosti od želje kupca

Rashladni pult sa sudoperom

Uređaji namenjeni za opremanje profesionalnih kuhinja ili ugostiteljskih objekata. Izrađuju se i montiraju u skladu sa potrebama i zahtevima kupaca. Namenjeni su za čuvanje prehrambenih proizvoda ili pića.

konstrukcija:
- unutrašnjost inox
- spolja inox
- izolacija poliuretan 40mm

dimenzije:
- visina 850 - 950 mm
- dubina 600 - 900 mm
- dužina po želji kupca
- sve dimenzije moguće je promeniti po želji kupca

rashladni sistem:
- kompresor “Danfoss ”
- digitalni set ldu 15
- samootapajuća
- režim rada +2/+6 o

način hlađenja:
- mirno ili aktivno hlađenje u zavisnosti od želje kupca

Rashladni pult

Uređaji namenjeni za opremanje profesionalnih kuhinja ili ugostiteljskih objekata. Izrađuju se i montiraju u skladu sa potrebama i zahtevima kupaca. Namenjeni su za čuvanje prehrambenih proizvoda ili pića.

konstrukcija:
- unutrašnjost inox
- spolja inox
- izolacija poliuretan 40mm

dimenzije:
- visina 850 - 950 mm
- dubina 600 - 900 mm
- dužina po želji kupca
- sve dimenzije moguće je promeniti po želji kupca

rashladni sistem:
- kompresor “Danfoss ”
- digitalni set ldu 15
- samootapajuća
- režim rada +2/+6 o

način hlađenja:
- mirno ili aktivno hlađenje u zavisnosti od želje kupca

Rashladni sank pult

UreÄ‘aji namenjeni za opremanje ugostiteljskih objekata i objekata slične namene. IzraÄ‘uju se i montiraju u skladu sa potrebama i zahtevima kupaca. Namenjeni su za čuvanje pića. Spoljašnji izgled se radi po zahtevu kupca.

konstrukcija:
- unutrašnjost inox
- spolja inox
- izolacija poliuretan 40mm

dimenzije:
- visina 1150 mm
- širina 750 do 900 mm
- dužina po želji kupca

rashladni sistem:
- kompresor “Danfoss”
- digitalni set ldu 15
- samootapajuća
- režim rada +2/+6 o

način hlađenja:
- mirno ili aktivno hlađenje u zavisnosti od želje kupca

Rashladni orman dvokrilni

Rashladni pica pult